Projekta atcelšana

Projekta atcelšana

Ja jūs gribat atcelt jūsu pasūtījumu, lūdzu, izmantojiet instrukciju zemāk

  1. Atvēriet jūsu projekta galveno lapu
  2. Atvēriet sadaļu Palizība un Atbalsts
  3. Nospiediet uz pogu atcelt pasūtījumu

Kā savstarpēji atcelt pasūtījuma

Kad jūs saņemāt piedāvājuma par pasūtījuma atcelšanu, jums ir divas iespējas:

  • Akceptēt un apstiprināt
  • Atteikt piedāvājumu

Ja jūs apstiprināsiet

Pēc tam, kad jūs apstiprināsiet pasūtījuma atcelšanu, pasūtījums tiks automātisksi izbeigts un atcelts. Un jums vairs nebūs iespējas izmainīt tā statusu.

Attiecīgi jūsu gadījumam, pasūtītājs saņems atmaksu šim projektam.

Ja jūs atteiksiet

Šajā gadījumā, projekts paliks nemainīgs

Strīdu risināšana

Abām pusēm ir japaziņo BIYRO atbalstam jebkādu domstarpību gadījumā. Mūsu komanda pārskatīs jūsu gadījumu un paziņos risinājumu.

Izmēģiniet BIYRO bezmaksas!

Izveidojiet jūsu pārdevēja kontu BIYRO bezmaksas - lai uzzināt vairāk par mūsu platformas iespējam.

Bezmaksas konta ierobežojumi: Aktīvie projekti: 1, Papildinājumi projektā: 1, Projektu posmi: 1, Komisija: 20%