Webhooks un integrācijas

new_draft

Kad izpildītājs saglabā jauno projektu kā melnrakstu

Izpildītājs

new_sent

Kad izpildītājs nosūtījis jauno projektu pasūtītājam

Izpildītājs

new_declined

Kad pasūtītājs atceļ jauno projektu

Pasūtītājs

new_withdrawn

Kad izpildītājs atsauc jauno projektu

Izpildītājs

deleted

Kad izpildītājs dzēš melnrakstu

Izpildītājs

files_deleted

Sistēma

files_not_deleted

Sistēma

expired

Kad projekta piedāvājuma derīguma termiņš ir beidzies

Sistēma

active_signed

Kad pasūtītājs ir apstiprinājis projektu

Pasūtītājs

purchase_new_invoice

Pasūtītājs

purchase_payment_succeeded

Pasūtītājs

purchase_payment_failed

Pasūtītājs

active_work

Kad darbs uzsākts. Maksājums saņemts

Pasūtītājs

request_extension

Kad izpildītājs pieprasa palielināt projekta izstrādes termiņus

Izpildītājs

request_extension_declined

Kad pasūtītājs atceļ izstrādes termiņu pagarināšanas pieprasījumu

Pasūtītājs

request_extension_accepted

Kad pasūtītājs apstiprina palielināt projekta izstrādes termiņus

Pasūtītājs

new_addon

Kad izpildītājs ir izveidojis jauno papildinājumu

Izpildītājs

withdrawn_addon

Kad izpildītājs atcel papildinājumu

Izpildītājs

expired_addon

Kad papildinājuma derīguma termiņš ir beidzies

Sistēma

declined_addon

Kad pasūtītājs atceļ papildinājumu

Pasūtītājs

purchase_new_invoice_addon

Pasūtītājs

purchase_addon_payment_succeeded

Pasūtītājs

accepted_addon

Kad pasūtītājs ir apmaksājis papildinājumu projektam (maksas, vai izmantojot kvotas)

Pasūtītājs

active_delivered

Kad izpildītājs piegādāja izpildīto darbu

Izpildītājs

active_revisions

Kad pasūtītājs pieprasīja korekcijas

Pasūtītājs

quotas_assigned

Kad pasūtītājam tiek piešķirtas kvotas, pēc posma apstiprināšanas

Sistēma

support_started

Kad visi projekta darbi ir pabeigti un sākas atbalsta periods

Sistēma

support_finished

Kad atbalsta periods ir pabeigts

Sistēma

project_finished

Pēdējais paziņojums, projekts ir pabeigts

Sistēma

active_prepare

kad projekts ir apstiprināts un apmaksāts un izpildītājs uzsāk gatavoties projektam

Pasūtītājs

request_cancellation_seller

Kad izpildītājs pieprasa atcelt pasūtījumu

Izpildītājs

request_cancellation_buyer

Kad pasūtītājs pieprasa atcelt projektu

Pasūtītājs

request_cancellation_declined_buyer

Kad pasūtītājs atceļ pieprasījumu par projekta atcelšanu

Pasūtītājs

request_cancellation_declined_seller

Kad izpildītājs atceļ termiņu pagarināšanas pieprasījumu

Izpildītājs

active_cancelled

Kad pasūtījums ir atcelts

Izpildītājs un pasūtītājs

Izmēģiniet BIYRO bezmaksas!

Izveidojiet jūsu pārdevēja kontu BIYRO bezmaksas - lai uzzināt vairāk par mūsu platformas iespējam.

Bezmaksas konta ierobežojumi: Aktīvie projekti: 1, Papildinājumi projektā: 1, Projektu posmi: 1, Komisija: 20%