Prognozētais izpildes laiks

Prognozētais izpildes laiks

Šīs laika periods tiek aprēķināts automātiski, balstoties uz sniegtājiem datiem no izpildītāja.

Šī vērtība varētu būt izmainīta, atkarīgi no darbībām, kas tiek veikti projektā. Kā arī šīs periods var iekļaut darba dienas un brīvdienas.

Ar šo informāciju, mēs gribam rādīt visparējo projekta bildi. Lai jūs varētu ieplānot jūsu nākotnes lietas, balstoties uz projekta pabeigšanas datuma.

Izmēģiniet BIYRO bezmaksas!

Izveidojiet jūsu pārdevēja kontu BIYRO bezmaksas - lai uzzināt vairāk par mūsu platformas iespējam.

Bezmaksas konta ierobežojumi: Aktīvie projekti: 1, Papildinājumi projektā: 1, Projektu posmi: 1, Komisija: 20%