Veebihaagid ja integreerimised

new_draft

When seller saves a new project as draft

By seller

new_sent

When seller sends a new project to the buyer

By seller

new_declined

When buyer declines a new project

By buyer

new_withdrawn

When seller withdraws a new sent project

By seller

deleted

When seller deletes a draft project

By seller

files_deleted

By system

files_not_deleted

By system

expired

When sent project offer expires

By system

active_signed

When buyer singed a new project

By buyer

purchase_new_invoice

By buyer

purchase_payment_succeeded

By buyer

purchase_payment_failed

By buyer

active_work

When working process started. Payment received

By buyer

request_extension

When seller requests to extend the project delivery time

By seller

request_extension_declined

When buyer rejects sellers request to extend the project delivery time

By buyer

request_extension_accepted

When buyer confirms to extend the project delivery time

By buyer

new_addon

When seller creates a new addon offer

By seller

withdrawn_addon

When seller withdraws a new sent addon offer

By seller

expired_addon

When sent addon offer expires

By system

declined_addon

When buyer declines a new addon offer

By buyer

purchase_new_invoice_addon

By buyer

purchase_addon_payment_succeeded

By buyer

accepted_addon

When buyer paid the addon (paid or using available quotas)

By buyer

active_delivered

When seller delivers made work to buyer

By seller

active_revisions

When buyer requests a modification (revision)

By buyer

quotas_assigned

When quotas assigned to the buyer after a milestone confirmation

By system

support_started

When all project tasks completed, support period starts

By system

support_finished

When support period ended

By system

project_finished

Final notice, project finished

By system

active_prepare

When project is confirmed and paid by buyer and enqueued by the seller

By buyer

request_cancellation_seller

When seller requests the buyer to cancel the order

By seller

request_cancellation_buyer

When buyer requests the seller to cancel the order

By buyer

request_cancellation_declined_buyer

When buyer declines sellers request to cancel the order

By buyer

request_cancellation_declined_seller

When seller declined buyers request to cancel the order

By seller

active_cancelled

When project has been cancelled

By both

Proovige BIYROd tasuta!

Looge tasuta BIYRO müüjakonto, et platvormiga üksikasjalikult tutvuda.

Tasuta konto piirangud: aktiivseid projekte: 1; lisandusi projekti kohta: 1; projekti vahekokkuvõtteid: 1; vahendustasu: 20%.